เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน ประกอบพิธีทำบุญศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนแห่งใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ซึ่งเริ่มเปิดให้บริการประชาชนวันนี้เป็นวันแรก
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 17 ก.พ. 2565, 17:59

                วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2565) ที่ อาคารศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีทำบุญศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน (แห่งใหม่) เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งเริ่มเปิดให้บริการประชาชนวันนี้เป็นวันแรก  โดยมีพระสงฆ์จำนวน 45 รูป ประกอบด้วย พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร พระราชวิสุทธิญาณ (ฤทธิรงค์ ญาณวโร) เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน (ธ.) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เป็นต้น  มี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ , นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน ปลัดจังหวัดลำพูน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี

                สำหรับการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ในครั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนแห่งใหม่  ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธี พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน ได้เดินทางไปยังชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน (แห่งใหม่) เพื่อเจิมห้องคณะผู้บริหารจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นสิริมงคล

                ทั้งนี้ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนแห่งใหม่ เป็นอาคาร 4 ชั้น ซึ่งมีหน่วยงานราชการที่ปฏิบัติงานภายในศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนแห่งใหม่ ประกอบด้วย สำนักงานจังหวัดลำพูน ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน สำนักงานสัสดีจังหวัดลำพูน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน เป็นต้น.

推荐新闻
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:52

                วันนี้(28 กรกฎาคม 2565) ณ บ้านเลขที่ 144/4 หมู่ที่ 12 ตำบลมะเขือ...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:54

                วันนี้(28 กรกฎาคม 2565) ณ บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 9 ตำบลประตูป่า อ...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:55

             วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ที่ ท่าน้ำวัดบุปผาราม (สบปะ) ตำบลริมปิง  อำ...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:44

               วันนี้( 28 กรกฎาคม 2565) ที่ เทศบาลตำบลเหมืองง่า ตำบลเหมืองง่า อำ...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 0 7 9 2 5 9

今天

数量

32

这星期

数量

337

这月

数量

1922

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]